Автоматизация и мониторинг на електрически централи

Комплексни решения за електрическа част, автоматика, телемеханика и мониторинг на централи. Модернизация на ВЕЦ

SCADA системи и системи за мониторинг

Разработване на приложен софтуер и SCADA системи. Изграждане на системи за мониторинг, в това число и WEB базирани

Изграждане на фотоволтаични системи

Проектиране нa различни видове фотоволтаични системи. Нашите експерти ще предложат индивидуално комплексно решение.

Промишлена автоматика и автоматизация на МРМ

Ремонт и модернизация на машини с цифрово-програмно управление. Производство и ремонт на системи за промишлена автоматизация.

Системи за компенсация на реактивна енергия

Системи за компенсация на капацитивна и индуктивна реактивна енергия включително и специално разработени за нуждите на ВЕЦ.

Извънгаранционно и гаранционно обслужване

Техническо обслужване, авариини и планови ремонти. Абонаментно техническо обслужване на промишлено оборудване и ВЕЦ.

Мониторинг

Мониторинг на водно-електрически централи (ВЕЦ), системи за резервирано захранване - UPS, батерии, акумулатори, съоръжения в индустрията, производствени процеси, поточни линии и др.

Мониторинг на ВЕЦ, ФтЕЦ, ВтЕЦ и други производители на енергия от ВЕИ

Софтуер за мониторинг в реално време, ориентирана към техническата поддръжка, сервиз и дистанционно управление на малки електроцентрали.

Мониторинг на потреблението и енергиен менджмънт

Системи за енергиен мениджмънт, реализирани на базата на съвременни SCADA приложения и създадени за управление в реално време.

Данни

Управляваме повече от 150 обекта и гигабайти информация за всеки клиент свързан към системата.

Време

Отчитане на състоянието на всеки 10 секунди или по-малко, информацията винаги е актуална.

Достъп

Клиентите ни имат достъп от всяка точка на света, от всяко устройство по всяко време.

Инженеринг

Инженеринг

Системи за автоматично управление на ВЕЦ, базирани на последно поколение промишлени програмируеми контролери(PLC). Осигуряват напълно автоматичен режим на работа на централата с управление на генерираната мощност по предварително зададени критерии (мощност, водно ниво, товаров график и др.). Системите осигуряват измерване на всички необходими параметри и освен хидроагрегата могат да контролират и разпределителната уредба, запорните съоръжения в централата и изравнителя или водохващането, системите за резервирано захранване и др.

Решения за автоматизация на отделни производствени агрегати или на производствeни линии базирани на програмируеми контролери на Siemens, Omron или Schneider Electric. Системи за управление на преси, пещи за термична обработка, металорежещи машини с ЦПУ, помпени станции, бласт автомати и др.

Разработка на управляващ софтуер за програмируеми контролери на Siemens, Omron и Schneider Electric по задание на клиентите. Системи за визуализация и SCADA системи. Приложен софтуер за PC за решаване на конкретни задачи.

Комуникационни модули (RTU) за системи за мониторинг и телемеханика. Базови модули и софтуер. Измерване и мониторинг на електрически и неелектрически параметри. Гъвкави решения с използване на различни преносни среди (internet, GPRS, радио...). Решения за мониторинг на ниво на вода във водохващане без използване на кабелна връзка.

Проектиране, монтаж и настройка на релейни защити и вторична комутация на уредби за средно напрежение. Съвременни микропроцесорни защити, производство на Schneider Electric, GE, ABB. Типови решения на комплектни разпределителни уредби за средно напрежение, предназначени за малки ВЕЦ или ФтЕЦ. Уредбите отговарят на изискванията на ЕРП и са съобразени със спецификата на конкретните обекти. Изградени са на базата на модули на SEL, Schneider electric или ABB.

Проектиране и производство на системи за автоматично регулиране на възбуждането (AVR) на синхронни генератори. Системите са предназначени както за машини с безчетково възбуждане, така и за такива със статично възбуждане. Базирани са на контролери от последно поколение и на регулатори на Basler Electric.

Проектиране и производство на генераторни табла и генераторни защити, предназначени за ВЕЦ. Комутационна апаратура на Schneider Electric и ABB.

Проектиране и производство на силови и релейни табла за ниско напрежение. Производство на табла по документация на клиента. Изграждане на системи за непрекъсваемо захранване и АВР системи.

Услуги

Услуги за балансиране на ел. енергия

Услуги за балансиране на ел. енергия

Мониторинг на група електроцентрали, изготвяне на прогнозни почасови товарови графици, диспечиране и др.

Техническо обслужване, сервиз, монтаж

Техническо обслужване, сервиз, монтаж

Гаранционно и извънгаранционно обслужване, планови и аварийни ремонти и др.

Siemens
Schnider Electric
Omron
Phoenix Contact
Rittal
SEL
WAGO
Basler electric