Проекти

Мониторинг на над 100 обекта

 • производство и монтаж на RTU модули;
 • софтуер;
 • сървърна инфраструктура;

ВЕЦ Китка

 • автоматичен регулатор на възбуждане на ХГ2;
 • система за автоматично управление на ХГ2;
 • рехабилитация на част Средно напрежение;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Каменица

 • система за автоматично управление;
 • модул за мониторинг;
 • система за компенсация на реактивна енергия;

ВЕЦ Костена

 • система за автоматично управление;
 • модул за мониторинг;
 • система за компенсация на реактивна енергия;

ВЕЦ Троян 2

 • автоматични регулатори на възбуждане на ХГ1 и ХГ2;
 • системаи за автоматично управление на ХГ1 и ХГ2;
 • релейни защити на ХГ1 и ХГ2;
 • рехабилитация на част Средно напрежение;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Стърна

 • системаи за автоматично управление на ХГ1 и ХГ2;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Лъки

 • модул за мониторинг;
 • система за компенсация на реактивна енергия на ХГ1 - ХГ5;

ВЕЦ Осогово

 • автоматични регулатори на възбуждане на ХГ1 и ХГ2;
 • система за автоматично управление на ХГ2;
 • релейни защити на ХГ1 и ХГ2;
 • рехабилитация на вторична комутация на част Средно напрежение;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Фалковец

 • система за автоматично управление на 3бр. генератори;
 • модул за мониторинг;
 • система за компенсация на реактивна енергия;
 • система за управление на запорни съоръжения;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Миджур

 • система за автоматично управление на 2бр. генератори;
 • модул за мониторинг;
 • система за компенсация на реактивна енергия;
 • система за управление на запорни съоръжения;
 • модул за мониторинг;

ФтЕЦ Соларис

 • изпълнен до ключ;

ФтЕЦ Милениум

 • изпълнен до ключ;

ВЕЦ Самораново

 • система за автоматично управление на клапа в апаратна камера;
 • дистанционно управление на клапа;

Водно огледало – Кърджали

 • система за автоматично управление на 9бр. сегментни затвори;

ВЕЦ Кунино

 • система за автоматично управление на запорни съоръжения;
 • дистанционно управление и контрол на саваци на яз;

ВЕЦ Ретиже 1

 • система за автоматично управление;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Ретиже 3

 • система за автоматично управление;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Света Петка

 • комплексна разпределителна уредба (КРУ);
 • генераторен трансформатор, трансформатор СН;
 • генераторна и фидерна защити;

ВЕЦ Баните

 • система за дистанционно управление и предаване на данни;
 • модул за мониторинг;
 • система за компенсация на реактивна индуктивна енергия;

ВЕЦ Драговищица

 • система за автоматично управление;
 • модул за мониторинг и дистанционно управление;
 • система за компенсиране на реактивна енергия;

ВЕЦ Бачево

 • комплексна разпределителна уредба (КРУ);
 • генераторен трансформатор, трансформатор СН;
 • генераторна и фидерна защити;
 • модул за мониторинг;

ВЕЦ Манастирска

 • система за автоматично управление;
 • модул за мониторинг и дистанционно управление;
 • генераторно табло;
 • генераторна защита;

ВЕЦ Радак – Косово

 • генераторни табла за ХГ1 и ХГ2;
 • генераторни защити за ХГ1 и ХГ2;

ВЕЦ Истог – Косово

 • генераторни табла за ХГ1 и ХГ2;
 • генераторни защити за ХГ1 и ХГ2;