Tехническа поддръжка и сервизно обслужване

Гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Ние предлагаме на нашите клиенти комплексно техническо обслужване, включващо всички необходими действия за поддържане на системите в най-добро техническо състояние – планови прегледи, подмяна на консумативи, периодични измервания на основни параметри и др. За всеки обект се съставя план за обслужване, съобразен с изискванията на производителя и с нашия опит.

Планови и аварийни ремонти.

Извършване на планирани ремонтни дейности, целящи възстановяване или подобряване състоянието на оборудването. Плановите ремонти се извършват съгласно уговорен с клиента график. Аварийни ремонти, целящи отстраняване на възникнала авария, водеща до пълен отказ на оборудването. Извършват се в максимално кратък срок, обикновено до 24 часа.

Абонаментно техническо обслужване.

При сключване на абонаментен договор, Електрон сервиз ООД поема грижата и отговорността за извършване на всички дейности, касаещи техническото обслужване, поддръжката и ремонтните дейности на даден обект. Ние следим състоянието на обекта чрез нашата система за мониторинг и сме в състояние да реагираме незабавно на възникнало събитие. Това скъсява до минимум престоите поради аварии.

Монтаж и въвеждане в експлоатация.

Монтаж, настройки, 72-часови изпитания и въвеждане в експлоатация на оборудване, произведено от Електрон сервиз ООД или други производители. Всички дейности се извършват съгласно приложимите стандарти, с високо качество и в кратки срокове.

Мониторинг и оптимизиране на процесите

Непрекъснат мониторинг в реално време на производствено оборудване и ВЕЦ. Данните се предоставят на клиента в желана от него форма и време. На база на тези данни се изготвят предложения за оптимизация на оборудването и/или начина на работа с цел повишаване на ефективността и ефикасността на обектите.